Onkel Henrys Egenerklæring

Denne egenerklæringen skal fylles ut av alle før de ankommer sin time hos oss

Har du hatt feber eller symptomer på luftveisinfeksjon de siste 14 dagene?
Er du bekreftet smittet, eller mistenkt smittet siste 14 dager?
Har du vært i karantene?
Har du vært i nær kontakt med noen som har fått påvist COVID-19?
Har du vært utenlands de siste 14 dagene?
Hvis svaret er ja på noen av ovenstående spørsmål vil tatovøren kanskje be om flere detaljer. Du kan bli nektet tatovering dersom det ikke anses å være forsvarlig å tatovere deg.

Før du kommer til Onkel Henrys

Vi vil prøve på det sterkeste å unngå smitte og gjøre deg trygg. Det vil derfor være litt strenge regler å forholde seg til. Vi beklager utfordingene dette fører med seg.

  • Kom alene til din avtale. Det er ikke lov å ta med en venn.
  • Er du i karantene kan du ikke komme.
  • Har du vært sammen med en smittet kan du ikke komme.
  • Det anbefales å kjøre selv. Prøv å unngå kollektivtrafikk.
  • Har du vært utenfor Norges grenser de siste 14 dagene, kan du ikke komme.
  • Prøv å ikke ta på så mye mens du er på besøk.
  • Sprit deg både inn og ut.
  • Det er viktig at du møter opp til avtalt tid og ikke kommer for tidlig til oss. Kommer du for tidlig, kan det være at du må vente utenfor lokalet grunnet strenge smittevernsregler.

Onkel Henrys Tattoo Shop er godkjent av Helsedirektoratet/Miljørettet helsevern. Gjennom internkontrollrutiner ivaretas den største grad av hygienisk forsiktighet. En tatovering kan likevel medføre en infeksjon eller en allergisk reaksjon. Hvis dette skjer må du umiddelbart kontakte lege/legevakt. Blir tatoveringen varm, rød og hoven er det sannsynligvis en infeksjon.

Det er ditt eget ansvar å sjekke at du ikke har allergier eller andre helsemessige forhold som tilsier at du ikke kan tatovere deg. Har du alvorlig sykdom som Hepatitt, HIV e.l. er det din plikt å opplyse oss om dette.

Tatoverer du tekst/skrift på deg, er det ditt eget ansvar å sjekke eventuelle stavefeil etter påført stensil/trykk. Tatovering er håndarbeid, så rette linjer og symmetriske motiv kan ha variasjoner. Det er også ditt eget ansvar at stensil/trykk er riktig plassert av tatovøren, før han/hun starter.

Når du har har forlatt studioet er etterbehandling og sårhygiene helt og holdent ditt ansvar. Onkel Henrys Tattoo Shop kan ikke holdes ansvarlig for tatoveringen, personlig helse eller reaksjon.